Speciale projecten

Fort Isabella de

locatie voor wonen, werken en horeca

Een bijzonder complex waar wonen, welzijn, zorg, cultuur en historie samenkomen.

Het leegstandbeheer van Fort Isabella is per januari 2022 opgehouden. De eigenaar is in een vergevorderd stadium met de herontwikkeling van dit bijzondere terrein. Meer weten over de nieuwe bestemming? Kijk op fortisabella.nl.

Fort Isabella is een voormalig kazerneterrein in Vught met een rijk verleden. We verzamelden bewoners, ondernemers, kunstenaars en horeca om de negatieve gevolgen van leegstand zoals verloedering, kraak, inbraak en vernieling te voorkomen. Bovendien beschermen we met de tijdelijke invulling de bouwkundige staat van de historische gebouwen. We creëerden een open ontmoetingsplek in een voorheen gesloten gebied.

 

Kazerne- terrein

Met name de horecagelegenheden trekken veel bezoekers van buitenaf naar het terrein

Achtergrond

Het fort stamt uit de 17e eeuw en deed dienst als vestingwerk om ’s Hertogenbosch te verdedigen. Het terrein ligt aan de noordzijde van de huidige gemeente Vught. Het gebied was eerder een kazerneterrein, asielzoekerscentrum, AMA-campus en vertrekcentrum.

Sinds oktober 2015 is Isabella Groep BV eigenaar van het fort. Een goed uitgedacht zorgplan bood de groep de kans om het terrein over te nemen van de gemeente en het COA. De projectontwikkelaar wil Fort Isabella omvormen naar een bijzonder complex waar wonen, welzijn, zorg, cultuur en historie samenkomen.

Situatieschets

Fort Isabella ligt strategisch tussen Vught en Den Bosch. Bovendien verbindt het de natuurgebieden Gement en de Bossche Broek. VPS Nederland, initiator van Young Startup, beheerde tot voor kort het terrein van 10 hectare om de negatieve gevolgen van leegstand tegen te gaan. Bovendien creëren we een levendige en leefbare omgeving en beschermen we de bouwkundige staat van de veelal historische gebouwen.

Mix van wonen, werken, ontspanning en cultuur

Het terrein ligt in een buitengebied, enkele kilometers van winkelvoorzieningen en scholen. Dat creëerde een extra uitdaging om geïnteresseerde bewoners en ondernemers aan te trekken.

Bij VPS zijn we aan de slag gegaan met intensieve promotiecampagnes voor locatie- en lokale marketing. Al snel raakten de eerste partijen geïnteresseerd, waarna het balletje is gaan rollen. Er is een mooie mix van wonen, werken, ontspanning en cultuur ontstaan. Het gebied was voorheen gesloten en is nu een open ontmoetingsplek. Zowel bewoners, ondernemers, wandelaars, fietsers en gezinnen uit de omgeving vinden er elkaar.

In de 24 gebouwen van Fort Isabella bevinden zich zo’n 100 ondernemers. Het gaat om onder andere een imker, een yoga- en boksschool, een koffiebranderij en diverse marketingbureaus en horecagelegenheden zoals Pannukoek en Osteria Ciao Bella. In drie van de gebouwen wonen zorgvuldig geselecteerde bewoners. Hun aanwezigheid heeft een preventieve werking. Bovendien houden zij de omgeving 24/7 in de gaten.

Opnieuw op de kaart

Met name de horecagelegenheden trekken veel bezoekers van buitenaf naar het terrein. Ook de organisatie van publieksevenementen zoals Het Aanschuifdiner en de Fort Isabella Food & Lifestyle Market door de ondernemers zijn populair.

In het fort bevindt zich ook de Stichting Fort Isabellakazerne. De stichting brengt historische gegevens, documenten en voorwerpen bijeen, behoudt die en stelt ze tentoon. Het toont de militaire historie van het terrein.

De stichting stelt het terrein jaarlijks open tijdens de Open Monumentendag en de Open Kazernedag. Dit zet het fort op de kaart als een open ontmoetingsplek en een aantrekkelijke locatie voor ondernemers en woningzoekenden om zich te vestigen.

Brabantsche Worstenbroodjes BV in Vught

Speciale projecten

een ziekenhuisterrein met een

cultuurhistorische waarde

We overbruggen de periode tot aan sloop, renovatie en nieuwbouw

Het Gasthuiskwartier is een voormalig ziekenhuisterrein met een grote cultuurhistorische waarde. De tijdelijke invulling met bewoners, ondernemers, kunstenaars en horeca voorkomt de negatieve gevolgen van leegstand zoals verloedering, kraak, inbraak en vernieling. Bovendien beschermt het de bouwkundige staat van de gebouwen. Verder dekt het de rente- en beheerkosten en draagt het tijdelijk bij aan een positieve en leefbare situatie.

Het Gasthuiskwartier in het centrum van Den Bosch was tot 2011 een locatie voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het terrein van 5 hectare zal uiteindelijk een nieuwe bestemming krijgen. Tot die tijd beheert Young Startup de locatie in samenwerking met VPS Nederland.

Centrum locatie

Het kloppend hart van het Gasthuiskwartier is het Mariapaviljoen

Het Gasthuiskwartier is een van de grootste binnenstedelijke projecten voor leegstandbeheer in Nederland. Wij zorgen voor een invulling die de leefbaarheid en levendigheid laat aansluiten op die in de omgeving van het centrum. De eigenaar had daarbij een aantal specifieke wensen:

  • Een levendige en representatieve invulling
  • Het afdekken van kosten en risico’s
  • Verbinding maken met het centrumgebied
  • Monumentale staat van gebouwen in stand houden

 

Het gebied ligt vlakbij winkels en de Zuid-Willemsvaart. Dat maakt het een populaire publieke locatie. Bovendien gold het ziekenhuis als een vertrouwd begrip voor inwoners van de stad. De eigenaar zocht daarom naar een waardig afscheid van de oude functie, om de basis te leggen voor de nieuwe bestemming.

Wonen, winkelen en cultuur

De nieuwe bestemming voor het Gasthuiskwartier draait om wonen, winkelen en cultuur. De tijdelijke invulling hebben we daarop afgestemd. Met bewoners en creatieve ondernemers laten we het terrein weer tot bloei komen. Door specifieke ondernemers te selecteren leggen we bovendien de belangrijke basis om later de juiste huurders aan te trekken.

In de voormalige verpleegstersflat, de Zusterflat, wonen 100 zorgvuldig geselecteerde bewoners. Dit heeft een belangrijke preventieve werking. Zij houden de omgeving in de gaten en voorkomen de negatieve gevolgen van leegstand. De laatste 10 jaar woonden zij hier op basis van de leegstandswet. Dat genereerde (beperkte) huurinkomsten voor de eigenaren. Inmiddels wonen de bewoners er op basis van bruikleen. Dat beschermt het leegstaande vastgoed, ook nadat de maximale termijn voor huur bij leegstand is verstreken.

Een groep van 150 ondernemers en kunstenaars gebruikt de andere 30.000 vierkante meter van het terrein. De diversiteit in deze groep maakt het een creatieve en dynamische broedplaats. Dit draagt bij aan de populariteit van de locatie bij toekomstige ondernemers, winkeliers en bewoners. Diverse ondernemingen groeien er uit tot succesvolle bedrijven, wat ze interessante huurders maakt voor de nieuwe bestemming.

Brabantsche Worstenbroodjes BV in Vught

Speciale projecten

een tweede

voor een kantoorgebouw

Van verouderd kantoorgebouw tot levendig stadslaboratorium

Het Rotterdam Central District bevond zich in de spagaat tussen torenhoge ambities en de weerbarstige realiteit. Daarom besloot de gemeente Het Schieblock op te richten. Dit is een laboratory for urban development. Het moet te grote kantorenleegstand voorkomen.

'Creatieve ondernemers uit allerlei disciplines’

Het Schieblock is een levendig ‘stadslaboratorium’ met creatieve ondernemers uit allerlei disciplines. De gemeente Rotterdam is eigenaar en vroeg Young Startup en VPS Nederland voor de verhuur van de ruimtes en beveiliging van het pand en omliggende terrein.

Daarnaast verzorgen we de invulling van de naastgelegen panden aan het Delftseplein en de Delftsestraat. We bieden die panden aan op basis van bruikleen. Dankzij maatwerkafspraken met de gemeente kunnen we maximale flexibiliteit bieden voor de gebiedsontwikkeling.

Bijzondere initiatieven

Het totale terrein biedt plaats aan meer dan 150 creatieve startups. Zij hebben van de locatie een inspirerend ondernemerscentrum gemaakt. Bovendien zijn rond het complex bijzondere initiatieven tot stand gekomen, zoals de Dakakker, de Biergarten en de luchtsingel die architectenbureau ZUS realiseerde. Het is een tijdelijke houten brug, dwars door Het Schieblock heen.

MICKKEUS in Amsterdam

Speciale projecten

Een Rijksmonument met een

tijdelijke invulling

Tijdelijke exploitatie van een voormalige gevangenis

FutureDome vormt een dynamische community die bijdraagt aan educatie, cultuur & creativiteit, innovatie & duurzaamheid, sport & spel, zorg & welzijn en stad & leefomgeving in Breda. Bij Young Startup ontwikkelden we samen met VPS Nederland het concept voor de tijdelijke exploitatie van het terrein. Met een mix van werken en welzijn verhuren we de 15 gebouwen aan tijdelijke huurders die vanuit passie en professie werken aan toekomstgerichte thema’s.

FutureDome is een Rijksmonument met een rijk verleden. De locatie ligt op maar 5 minuten van het gezellige centrum van Breda.

FutureDome

"FutureDome inspireert en brengt samen"

Rijk verleden

FutureDome is het nieuwe concept in de koepelgevangenis in Breda, zoals die tussen 1882 en 1886 gebouwd werd door architect Johan Frederik Metzelaar. Hij ontwierp eerder ook de vergelijkbare gevangenis in Arnhem. Het gebouw werd ontworpen volgens het panopticum-principe. Bewakers konden de gedetineerden vanuit het midden van het cirkelvormige complex doorlopend in de gaten houden.

Tot en met 2014 was de locatie een penitentiaire inrichting. Daarna gebruikte het COA de locatie voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers. Eind 2016 werden zij overgeplaatst. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werken we sinds december 2016 bij VPS aan het beheer en de exploitatie van de gebouwen op het terrein.

Inspirerende plek

Een groot deel van de 15 gebouwen op het terrein verhuren we aan ondernemers. Het gaat om startups en gevestigde bedrijven, net als profit- en non-profit-instellingen. FutureDome biedt plaats aan allerlei beroepsgroepen, zoals kunstenaars, meubelmakers, fotografen, coaches, een longboard school, schrijvers, alternatieve genezers en psychologen. Ook bevinden zich er enkele bedrijven in Virtual Reality (VR) en vindt er onder leiding van Real Life Gaming in de weekenden het levensechte Prison Escape-spel plaats.

Daarnaast is er plaats voor niet-commerciële initiatieven. Verstandelijk beperkte leerlingen van het Breda College voeren er wekelijks lichte onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uit. Samen maken de huurders van het voormalig gevangeniscomplex een inspirerende, veilige en plezierige plek. Al deze huurders maken het voormalige gevangenisgebouw tot een inspirerende, veilige en prettige plek.

Het Schieblock: een tweede LEVEN voor een kantoorgebouw

Blijf op de hoogte van ons actuele ruimteaanbod