Bescherm uw leegstaande pand

Als vastgoedeigenaar weet u dat een goede invulling van leegstaand vastgoed essentieel is voor de toekomst van uw pand of terrein. De waarde van uw vastgoed behouden, vandalisme tegengaan, opbrengsten blijven genereren vanuit uw vastgoed, veiligheid en leefbaarheid waarborgen… Wat uw belangrijkste doelstellingen ook zijn, Young Startup maakt er werk van.

Flexibel leegstandbeheer

Wij staan voor een verantwoorde, zinvolle invulling van leegstaand vastgoed. We zijn gespecialiseerd in flexibel leegstandbeheer van bedrijfsonroerend goed, herstructureringsprojecten, gemeentelijk vastgoed, overheidsvastgoed, zorgvastgoed en ontwikkellocaties.

Representatieve tijdelijke gebruikers

Wij beschermen het vastgoed van onze opdrachtgevers tegen de negatieve gevolgen van leegstand. Dit doen we door zorgvuldig geselecteerde ondernemers tijdelijk gebruik te laten maken van de leegstaande ruimte. Hiermee voorkomen we leegstandsrisico’s en dragen we bij aan de leefbaarheid van de omgeving.

Waardebehoud

Wij selecteren representatieve startups, zzp’ers, kleine bedrijven of kunstenaars met wie wij een bruikleen- of huurovereenkomst sluiten. Deze tijdelijke gebruikers zorgen voor levendigheid in het pand, houden een oogje in het zeil en beschermen uw gebouw tegen kraak, inbraak, diefstal, vandalisme en verloedering. Zodra u een nieuwe bestemming voor de locatie heeft gevonden, beëindigen wij de overeenkomst met de tijdelijke gebruikers. Zo is uw pand snel weer beschikbaar: leeg, ontruimd en bezemschoon.

Win-win situatie

Deze oplossing is niet alleen effectief, maar ook sympathiek. Het leegstaande gebouw is een ideaal onderkomen voor een kleine onderneming, startup of kunstenaar. In ruil daarvoor passen zij op uw pand. U voorkomt de negatieve gevolgen van leegstand, de tijdelijke gebruikers zijn blij met de ruimte en de aanwezigheid van deze mensen bevordert de leefbaarheid van de omgeving.

Blijf op de hoogte van ons actuele ruimteaanbod