Zijn Goede Vrijdag, Koningsdag en 5 mei vrije dagen?

Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een verplichte vrije dag. Of een officiële feestdag ook een verplichte vrije dag is, is afhankelijk van wat er in de cao is afgesproken en/of wat je in de arbeidsovereenkomst hebt afgesproken.

Goede vrijdag en 5 mei
Normaliter zijn dit geen officiële vrije dagen. Volgens de Winkeltijdenwet moet de winkel wel na 19.00 uur gesloten zijn.
Wilt je toch je winkel openstellen buiten de wettelijk voorgeschreven openingstijden, dan heb je een ontheffing Winkeltijdenwet van de gemeente nodig.

5 mei bevrijdingsdag
De overheid heeft 5 mei als nationale feestdag aangewezen, maar heeft het aan de cao-partijen overgelaten of de werknemer betaald vrijaf heeft op deze dag. In diverse cao’s staat vermeld dat de jubileumviering van bevrijdingsdag als officiële vrije dag geldt. Een werknemer heeft dan recht op een vrije dag met behoud van loon. Deze formele vrije dag vindt één keer in de 5 jaar plaats. De eerstvolgende vrije dag is 2025.

Bron: www.dezaak.nl
Blijf op de hoogte van ons actuele ruimteaanbod