Stappenplan voor marktonderzoek

Waar begin je met een marktonderzoek, waar moet je op letten en hoe voorkom je dat je resultaten krijgt waar je niets aan hebt? Het stappenplan voor een marktonderzoek.

In dit stappenplan gaan we er vanuit dat je het hele marktonderzoek zelf wilt uitvoeren. Wees je er echter van bewust dat het een tijdrovende klus kan zijn en je wellicht niet de optimale resultaten krijgt. Wanneer het budget het toelaat, is het daarom raadzaam het marktonderzoek (deels) uit te besteden aan een professioneel bureau. Je kunt zelf al veel voorbereidend werk doen, waardoor je het onderzoeksbureau bijvoorbeeld alleen hoeft in te schakelen voor het daadwerkelijk uitzetten van het onderzoek en/of het analyseren van de resultaten kan al heel verhelderend werken. In basis bestaat het stappenplan uit vier onderdelen, te weten:

1. Voorbereiding
2. Respondenten zoeken, vinden en uitnodigen
3. Het daadwerkelijke marktonderzoek
4. Resultaten opmaken en analyse

Zet aan het begin van het marktonderzoek voor jezelf op een rij hoeveel tijd je erin wilt stoppen en wanneer je welk gedeelte af wilt hebben. Zo weet je ook wanneer je de eerste resultaten kunt verwachten en dus verder kunt met het oplossen van het probleem waarvoor je het marktonderzoek hebt uitgezet.

1) Voorbereiding

Een marktonderzoek vergt de nodige voorbereidingen. Denk aan vooronderzoek, onderzoeksmethode kiezen en vragenlijst samenstellen.
1) Formuleer de doelstelling (wat is het doel van je onderzoek?, welke vragen wil jij beantwoord hebben?, wie is jouw doelgroep?
2) Zoek relevante informatie (via bijvb. CBS, jaarverslagen van bedrijven of via google)
3) Bepaal onderzoeksmethode (literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek)
4) Onderzoek voorbereiden

2) Respondenten zoeken, vinden en uitnodigen

Hoeveel respondenten heb je nodig voor een onderzoek? Waar vind je mensen die willen meewerken? En hoe weet je zeker dat deze personen een afspiegeling van jouw doelgroep zijn?
1) Ga op zoek naar respondenten (via eigen klantendatabase?)
2) Koop eventueel een klantenbestand
3) Denk erover na hoe je respondenten uitnodigt (misschien een incentive er tegenover stellen?)

3) Het daadwerkelijke marktonderzoek

Wanneer de voorbereiding voltooid is en je een lijst met potentiële respondenten hebt, is het tijd voor het daadwerkelijk onderzoek. Wat komt daar bij kijken en wat kun je in deze fase zelf doen?
1) Tijdschema onderzoek openzetten
2) Onderzoek uitvoeren
3) Tussentijdse evaluatie (Controleer tussentijds of het aantal respondenten in de lijn der verwachting ligt)

4) Resultaten opmaken en analyse

Zodra de ingevulde enquêtes binnen zijn en het onderzoek is gesloten, kun je de resultaten opmaken. Vervolgens analyseer je deze en trek je conclusies uit het marktonderzoek. Hoe nu verder?
1) Gegevens verwerken (verwerk de uitkomsten in een rapportage, samenvatting of presentatie)
2) Resultaten analyseren (welke vragen had je uitstaan, wat was de centrale vraag en wat is er uiteindelijk uitgekomen? )
3) Rapporteer en trek conclusies (wat is het resultaat van het marktonderzoek en wat is de beste oplossing voor jouw probleem; het antwoord op de hoofdvraag van het marktonderzoek)

Bron: Young Startup
Blijf op de hoogte van ons actuele ruimteaanbod