Privacy Policy

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Young Startup, onderdeel van AK Holding B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34187253, je persoonsgegevens en cookies van de website www.youngstartup.nl (hierna: de website) verwerkt. Deze Privacyverklaring geldt voor zowel leden als niet- leden.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1. Uitgangspunt van Young Startup is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Young Startup niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je gegevens wilt publiceren of verwijderen uit je profiel. Young Startup verzamelt je persoonsgegevens wanneer je deze persoonsgegevens via de website registreert, dan wel invoert.
1.2. Young Startup of een aan Young Startup gelieerd bedrijf en/of organisatie gebruikt deze persoonsgegevens voor de in artikel 5.1 beschreven doeleinden.
1.3. Young Startup respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan Young Startup verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doorgifte aan derden
2.1. Young Startup zal je persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij Young Startup op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties of indien de doorgifte geschiedt aan een aan Young Startup gelieerd bedrijf en/of organisatie.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens 3.1. Young Startup geeft je het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien je van een van deze rechten gebruik wil maken is dit mogelijk door je profiel aan te passen. Indien je vragen hebt over je privacy kan je Young Startup bereiken op: [email protected]

Bewaartermijn
4.1. Wanneer je je aanmeldt op Young Startup bewaart Young Startup je persoonsgegevens gedurende de termijn waarin je jouw profiel niet verwijdert. Daarnaast zal Young Startup je persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Young Startup op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Doeleinden van de gegevensverwerking
5.1. De gegevens die je op de website invoert worden door Young Startup zelf verwerkt. Bij het aanmaken van een profiel heb je zelf de keuze of je jouw persoonsgegevens wilt publiceren of verwijderen. Young Startup vraagt bij het aanmaken van een profiel jouw persoonlijke gegevens, daarnaast vraagt Young Startup aan te geven of je op zoek bent naar bedrijfsruimte en zo ja, in welke plaats je bedrijfsruimte zoekt.
5.2. Jouw persoonsgegevens worden door Young Startup verwerkt om:
a) de website te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee je wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied ondernemen, onze diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden;
c) je te kunnen koppelen met profielen van andere ondernemers;
d) met je te communiceren over Young Startup en je informatie toe te zenden omtrent de diensten van Young Startup, zoals het aanbieden van kantoorruimte of eventuele samenwerking met onze partners;
e) je vragen over de website te beantwoorden en je te updaten over Young Startup diensten;
f) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Young Startup (zie ook artikel 7.2 van de gebruiksvoorwaarden), in welke media dank ook;
g) te gebruiken voor commerciële doeleinden van derden, maar zal nooit je gegevens aan hen prijsgeven;
h) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
i) de website te kunnen beveiligen;
j) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor Young Startup gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres.
Gebruikersnaam en wachtwoord
6.1. Jouw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Young Startup gaat er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Young Startup hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Bescherming persoonsgegevens 7.1. Young Startup neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om je (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd verstuurd en versleuteld opgeslagen op de server van Young Startup. Young Startup doet er alles aan niemand of niets anders toegang tot persoonsgegevens te verschaffen.

Cookies
8.1. Young Startup maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Young Startup gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken (zoals de instellingen van een pc en door gebruiker aangegeven voorkeuren).U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie de handleiding van de browser voor uitleg.
8.2. Je kan de browser zo instellen dat deze tijdens het bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van de website.
8.3. Via de website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Young Startup gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Young Startup heeft hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
8.4. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Young Startup hiermee de werking van de website. Young Startup probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Links op de website youngstartup.nl
9.1. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites, welke niet toebehoren aan Young Startup, maar aan derden. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, draagt Young Startup geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met je gegevens omgaan.
9.2. Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Overdracht onderneming
10.1. Bij de verdere groei en ontwikkeling van Young Startup kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook je gegevens worden overgedragen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
11.1. Young Startup behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Young Startup adviseert je dan ook regelmatig deze website te raadplegen of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
11.2. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in november 2012.