Zzp'ers gedupeerd met hogere arbeidsongeschiktheidspremies

Zzp'ers gedupeerd met hogere arbeidsongeschiktheidspremies
6 jaar geleden
Gepost in Ondernemen

Veel zzp’ers hebben de laatste tijd te maken gekregen met een 'en-bloc-premieverhoging' van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dat, terwijl het Europees Parlement juist pleit voor een betere sociale bescherming van zelfstandigen en daarvoor onlangs ook een resolutie aannam. Een advocaat schiet de gedupeerde zzp'ers nu te hulp.

Tros Radar kwam met het nieuws van de verhoging. Een en-bloc-premieverhoging is een verhoging die geldt voor iedereen met een bepaalde verzekering en die los staat van de persoonlijke situatie van zelfstandigen. In de brieven die zzp'ers erover krijgen, wordt vaak als reden opgevoerd dat de ' marktomstandigheden zijn veranderend ' of dat er 'meer moet worden uitgekeerd in uw beroepsgroep'. Een advocaat onderzoekt nu of er voldoende grondslag is voor het starten van een procedure om een stokje te steken voor de nieuwe premieverhoging.

Hoge premies

Veel verzekeraars werken met een zogenoemde en-bloc-clausule, die een premiewijziging mogelijk maakt. Als een verzekeraar gebruik maakt van die clausule, mag de verzekerde binnen dertig dagen de verzekering opzeggen. Maar in de praktijk blijkt dat bij een AOV lastig te zijn en zitten ZZP’ers met hogere premies. Volgens het Verbond van Verzekeraars is het van belang dat verzekeraars een en-bloc-clausule niet te makkelijk inzetten en dat de klant daarover goed wordt geïnformeerd. De clausule mag volgens de richtlijnen van de belangenvereniging eigenlijk alleen worden toegepast als van de verzekeraar in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de aanpassing uitstelt tot de eerstvolgende contractverlenging.

Resolutie van het Europees Parlement

Het Europese Parlement heeft net een resolutie aangenomen om dit soort zaken te voorkomen, meldt nuzakelijk.nl. Met de resolutie moeten er meer mensen en middelen beschikbaar komen voor arbeidsinspecties in de lidstaten. Zij moeten zwartwerken, schijnzelfstandigheid en ook gerommel met sociale voorwaarden gaan aanpakken. In de EU bestaat 15 procent van de werkenden uit zelfstandigen. Zij hebben meestal minder sociale rechten dan werknemers in loondienst. Volgens Parlementslid Vilija Blinkevičiūtė is het een probleem dat zelfstandigen in veel landen geen volledige pensioenregelingen hebben. Daardoor lopen zij een risico op armoede op hogere leeftijd. Ze worden ook minder beschermd bij gebeurtenissen als ouderschapsverlof en werkloosheid. Ook schijnzelfstandigheid is een probleem, waarbij werknemers ten onrechte als zelfstandigen beschouwd worden, zodat werkgevers minder sociale premies hoeven af te dragen. De EU-landen moeten de sociale zekerheid voor zelfstandigen beter gaan coördineren. Bovendien zouden bepalingen voor zelfstandigen op het gebied van bijvoorbeeld pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook de sociale verzekeringen beter moeten aansluiten op die van werknemers, aldus Blinkevičiūtė.

Bron: www.nuzakelijk.nl