Waar let je op bij het opstellen van een jaarrekening?

1 jaar geleden
Gepost in Gastblogs

Voor een deel van de bedrijven is het opstellen van een jaarrekening verplicht. Wanneer jouw onderneming aan bepaalde eisen voldoet ontkom je niet aan deze klus. Het opstellen van een jaarrekening kun je zelf doen, maar je kunt er ook voor kiezen om het uit te besteden aan een expert. In dit artikel lees je meer over de zaken waarop je moet letten bij het maken van een jaarrekening.

Een jaarrekening is het financiële eindverslag van een bedrijf. Hierin geef je weer wat je in dat boekjaar aan zakelijke activiteiten hebt uitgevoerd. Deze balans dien je vervolgens in bij de KvK. Zorg ervoor dat je jaarrekening goed aansluit op jouw zakelijke administratie, waarin je bewijzen van je financiële transactie laat zien. Denk hierbij aan facturen en bonnetjes. Grotere bedrijven zijn verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een belastingadviseur of accountant.

Wanneer ben je verplicht een jaarrekening op te stellen?
Voor een aantal rechtsvormen is het opstellen van een jaarrekening verplicht. Dit zijn de vormen met rechtspersoonlijkheid, namelijk: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging, coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij. Wanneer je bijvoorbeeld actief bent als zzp’er is het niet noodzakelijk om ieder jaar een jaarrekening te presenteren. Als zzp’er ben je overigens wel verplicht om een balans en een winst- en verliesrekening in te dienen. Veel zzp’ers besteden deze administratie echter uit en deze persoon zal het indienen dan ook veelal verzorgen. Wel heb je een complete jaarrekening nodig wanneer je een zakelijke lening of hypotheek wil afsluiten.

Uit welke onderdelen bestaat een jaarrekening?
Een jaarrekening moet bestaan uit drie verschillende onderdelen.
- Balans: Dit is een momentopname van de financiële stand van zaken van een onderneming.
- Winst- en verliesrekening: Hierin laat je alle inkomsten en uitgaven zien, die het bedrijf tijdens het jaar heeft gehad.
- Toelichting: Hierin staat een argumentatie op de twee bovenstaande onderdelen. Hoe groter het bedrijf is, hoe uitgebreider deze toelichting moet zijn.

Jaarrekening zelf maken of uitbesteden?
Een jaarrekening maken is een lastige klus. Wil je een goede jaarrekening willen opstellen, dan moet je hiervoor de nodige kennis van zaken hebben. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om het opstellen van de jaarrekening uit te besteden aan een professional. Hierdoor neem je niet alleen minder risico, maar je bespaart er ook de nodige tijd mee. Bovendien hoef je de opgestelde jaarrekening dan niet meer te laten controleren door een accountant of een andere financieel expert.