Veel mkb'ers kunnen maar niet groeien

Veel mkb'ers kunnen maar niet groeien
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
3 jaar geleden
Gepost in Ondernemen

Dat Nederland meer ondernemingen telt dan ooit, komt vooral door het toenemende aantal zzp'ers. Het aantal bedrijven dat er echt in slaagt door te groeien valt tegen. Daar moet verandering in komen.

Winstwaarschuwing
Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering heeft onlangs een 'winstwaarschuwing' afgegeven voor het midden- en kleinbedrijf. Onze nationale economie groeit en bloeit als de beste, maar negen van de tien mkb'ers groeien niet of nauwelijks. Vooral bij de kleinere bedrijven neemt de productiviteit af, blijkt uit het jaarbericht 2017 van het comité, De Staat van het MKB 2017.

Het midden- en kleinbedrijf zorgt met 1 miljoen ondernemers voor een grote bijdrage aan de Nederlandse economie: 72 procent van de werkgelegenheid en 62 procent van het bruto binnenlands product. ,,Maar als we inzoomen op de onderliggende cijfers blijken veel bedrijven, vooral de kleinere, het minder goed te doen", aldus het comité.

De gunstige totaalcijfers zijn te danken aan een toplaag van innovatieve groeiers, maar onder die toplaag dreigt stagnatie door verouderde businessmodellen, onvoldoende digitalisering, gebrek aan risicodragende financiering en krapte op de arbeidsmarkt.

Start your Grow Engines
Deze conclusie en de onderliggende cijfers sluiten aan op wat MKB Eindhoven al constateerde in het projectplan Start your Grow Engines van juni van dit jaar. Een citaat daaruit: ,,Het aandeel startende ondernemers in Nederland is goed genoeg. Het aantal doorgroeiende ondernemers is echter ver onder de maat. Slechts weinig startende ondernemers maken een expansiefase door. Meerdere factoren liggen hieraan ten grondslag, zoals een tekort aan ondernemerschap, onvoldoende commerciële kracht, beperkte toegang tot financiering en beperkt organiserend vermogen." Lees het hele artikel.

Bron: ed.nl