Startup financieringsonderzoek: financieren investeerders ondernemers die eerder hebben gefaald?

Startup financieringsonderzoek: financieren investeerders ondernemers die eerder hebben gefaald?
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
4 jaar geleden
Gepost in Financieel

Falen mag, communiceren moet. Zo klinkt het in het kort de conclusie van het onderzoek van Prof. Dr. Mirjam van Praag van de Copenhagen Business School en de Universiteit van Amsterdam naar het effect van falen in het verleden van ondernemers op het verkrijgen van financiering voor een nieuw project in de opstartfase. Veel bedrijven hebben ervaring met falen voordat zij succesvol worden. Het idee onder ondernemers heerst dat falen leidt tot lagere investeringen. In samenwerking met Diego Zunino van de Copenhagen Business School en Gary Duschnitsky van London Business School, kijkt Mirjam van Praag naar de consequenties van eerder falen op de mate en hoogte van financiering. Het experimenteel onderzoek laat zien dat falen in het verleden geen effect hoeft te hebben op toekomstige investeringen, mits de ondernemer op een juiste en transparantere manier over zijn vaardigheden en falen communiceert.

Onderzoek
Voor het onderzoek is een online experiment uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk onder ruim 325 investeerders (waarvan 20% professioneel en de rest particulier) actief op een equity crowdfunding platform. Ten behoeve van het onderzoek zijn ondernemersplannen en -profielen van een grote crowdfunding website aangepast. Hierdoor kreeg iedere investeerder een identiek voorstel te beoordelen dat op maar twee dimensies verschilde: 1) het wel of niet falen in het verleden van de ondernemer door pech én 2) het wel of niet tonen van ondernemerskwaliteiten. Vervolgens werd nagegaan welk effect deze variabelen hebben gehad op de hoogte en bereidheid van investeerders voor financiering.

Falen een indicatie van gebrek aan vaardigheden of pech?
Falen is de oorzaak van gebrek aan geluk ofwel een gebrek aan vaardigheden of beide. ‘Hoewel pech iedereen kan overkomen, resulteert falen van ondernemers in het verleden tot onzekerheid over de kwaliteiten van de ondernemer bij investeerders’, zo blijkt uit het onderzoek. Dit verkleint de kans op financiering van nieuwe projecten. Deze onzekerheid verdwijnt op het moment dat een ondernemer over dit falen communiceert in combinatie met een blijk van zijn vaardigheden. Communicatie over falen leidt in dat geval niet tot lagere financiering. Er is dus geen stigma.

Hoe minder informatie en communicatie over het verleden van de ondernemer, hoe minder kans op een investering. Het onderzoekt benadrukt het belang van goede communicatie en transparantie richting investeerders. Zowel een gebrek aan informatie over het verleden van de ondernemer als gebrek aan communicatie over de kwaliteiten kan leiden tot minder financiering.

Het onderzoek bevestigt dat falen in het verleden niet noodzakelijk leidt tot een lagere waardering van de ondernemer en dus een lagere financiering van investeerders. ‘Falen, om welke reden dan ook, is aanvaardbaar en heeft geen effect op de steun van investeerders, zolang de vaardigheden van de ondernemer ook aan bod komen en ze aantoonbaar goed zijn. Iedereen kan een keer pech hebben’, aldus Van Praag van de Universiteit van Amsterdam.

De juiste financieringsmix
Naast crowdfunding zijn er tal van andere manieren voor startups om (start)kapitaal te krijgen. ‘Bij startups heerst vaak, ten onrechte, een bepaalde financiering volgorde: eerst bij familie geld ophalen, dan op durfkapitalisten afstappen’, stelt Van Praag. Een veilige manier om risico bij het verkrijgen van investering te verspreiden is volgens haar een financieringsmix. ‘Hier wordt nog te weinig mee gedaan, terwijl het van tevoren de balans op maken (vormgeven aan een juiste financieringsmix) voor groei van startups kan zorgen met minder risico’. Het risico wordt verspreid en tegelijkertijd ingeperkt. Investeerders houden niet van risico’s nemen en met stapelfinanciering worden calculeerbare risico’s in kaart gebracht. Eén van de experts op het gebied van verkrijgen van de optimale financieringsmix is SmartFunding. Met adviseurs in dienst met een achtergrond in finance weten zij waar financiers naar op zoek zijn en bieden zij de juiste begeleiding en ondersteuning aan ondernemers die op zoek zijn naar financiering.