Schept het kabinet nu meer duidelijkheid voor zzp'ers?

Schept het kabinet nu meer duidelijkheid voor zzp'ers?
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
2 jaar geleden
Gepost in Overheid

Handhaving van de huidige wet voor zelfstandigen zonder personeel, zzp'ers, wordt opnieuw uitgesteld. Omdat de regels niet de beloofde zekerheid bieden, belooft de Belastingdienst geen boetes uit te delen tot 2020. Maar geeft dat de verlangde duidelijkheid?

Dit kabinet erft de spagaat van de vorige regering: de steeds groter wordende groep zelfstandigen.

Er zijn er ruim een miljoen en ze hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Ze moeten daarom de vrijheid krijgen om te ondernemen.

Tegelijkertijd is de wildgroei aan schijnzelfstandigheid een groot probleem. Vooral mensen met een laag inkomen en weinig zekerheid zijn de klos.

Met de huidige wet, die voluit de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (of Wet DBA) heet, bestaat er vooral onzekerheid en onduidelijkheid. De wet werd daarom al niet gehandhaafd tot 1 juli van dit jaar.

Er wordt gewerkt met modelcontracten waarin de arbeidsverhouding wordt vastgelegd, maar er zijn nog veel vragen over wanneer nu precies sprake is van schijnzelfstandigheid. Gevolg: opdrachtgevers huren minder zzp'ers in, omdat ze bang zijn voor een naheffing of misschien zelfs een boete.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe zzp-wet, maar die is niet voor 2020 klaar. Voor de zomer hopen Wouter Koolmees (minister van Sociale Zaken) en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) de richtlijnen af te hebben. De uitgangspunten staan in het regeerakkoord.

Als alles volgens plan verloopt, kan de wet nog dit jaar naar de Tweede Kamer en wordt die in 2019 behandeld.

Klik hier en lees het volledige artikel