Prinsjesdag 2016: meer ruimte voor ondernemerschap en duurzame groei

Prinsjesdag 2016: meer ruimte voor ondernemerschap en duurzame groei
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
4 jaar geleden
Gepost in Young Startup Nieuws

Extra budget voor onderzoek en ontwikkeling en voor startende ondernemers en mkb-ers. Regels die ondernemers vooruit helpen, in plaats van in de weg zitten. Investeren in onze duurzame energievoorziening door in te zetten op nieuwe technieken. Een voedselagenda die toewerkt naar een veilig, gezond en ecologisch houdbaar voedselsysteem. Begrenzing van de mestproductie door de introductie van fosfaatrechten. Het zijn enkele van de maatregelen waarmee minister Kamp en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken komend jaar de Nederlandse economie verder versterken en verduurzaming aanjagen. Dit is te lezen in de begroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken die de bewindspersonen op Prinsjesdag aan de Eerste en Tweede Kamer hebben toegezonden.

Ruimte en financiering voor innovatieve bedrijven
Nederland staat er economisch goed voor. In 2015 groeide onze economie met 2% en de export, consumptie en het vertrouwen nemen toe. Nederland is een van de vijf innovatieleiders in Europa (European Innovation Scoreboard, Europese Commissie) en staat wereldwijd in de top van de meest concurrerende economieën (Global Competitiveness Report, World Economic Forum). Om die positie vast te houden en te zorgen voor een stabiel investerings- en vestigingsklimaat, zet het kabinet zich verder in voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Zo komt er vanaf 2017 extra budget voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO beschikbaar. De regeling focust ook komend jaar op het innovatief MKB dat wil doorgroeien.

Tegelijkertijd werken in het nieuwe StartupDelta2020-programma Nederlandse innovatiehubs, zoals de regio’s Eindhoven en Twente, samen met ondernemers en de overheid aan een klimaat waarin startende ondernemers succesvol zijn. Het doorgroeien van een startend bedrijf tot scale-up heeft daarbij bijzondere aandacht. Per 2017 komt 50 miljoen euro beschikbaar voor een meer gunstige gebruikelijk-loonregeling voor eigenaren en voor een regeling om samen met private investeerders te investeren in startups en het mkb. In 2017 wordt ook de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met 2,5 miljard euro te verminderen gerealiseerd. Het kabinet zal blijven inzetten op wet- en regelgeving die ruimte geeft voor innovatie, ondernemerschap en duurzame groei.

Duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening
Het verduurzamen van de energievoorziening is een belangrijke doelstelling van het kabinet. Om de toekomst van ons energiebeleid vorm te geven is in 2016 een energiedialoog gehouden die komend jaar voortvloeit in de Energieagenda. In deze agenda worden de lijnen uitgezet voor het energiebeleid voor de langere termijn, na 2023. In 2017 zal gestart worden met de uitvoering van de acties uit de Energieagenda. Ook wordt aangegeven op welke manier, en op welke terreinen, de energiedialoog wordt voortgezet. Lees verder..