Op zoek naar kapitaal: welke financier past bij jou?

Op zoek naar kapitaal: welke financier past bij jou?
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
6 jaar geleden
Gepost in Tips

Op het moment dat je de hoogte van je financieringsvraag hebt vastgesteld én je je voorkeur hebt bepaald voor eigen vermogen of vreemd vermogen financiering, kun je afwegen welke financier(s) je benadert. Sprout-expert Steven Vrendenbarg licht de verschillen toe.

We onderscheiden grofweg 6 typen financiers. Deze hanteren verschillende eisen ten aanzien van de minimale en maximale hoogte van de financiering, eigen inbreng, etc. Daarnaast kijken ze ook anders naar de professionaliteit van de financieringsaanvraag en -aanvrager en speelt de gunfactor een kleinere of juist een grotere rol. De gunfactor is de mate waarin de relatie van de financier met de ondernemer een rol speelt.

Hieronder een lijst met de 6 typen financiers op basis van professionaliteit en gunfactor. Bovenaan de lijst worden hoge eisen gesteld aan professionaliteit en weegt de gunfactor minimaal. Onderaan zijn de eisen aan professionaliteit minimaal en weegt de gunfactor zwaar:

- Professionele investeerder
- Informele investeerder
- Traditionele banken
- Microfinanciering
- Crowdfunding
- Familie en vrienden

Kijk voor meer details naar dit overzicht. Daarin wordt per financier het type financiering (eigen vermogen, vreemd vermogen, etc.) dat zij verstrekt en een aantal specifieke kenmerken benoemd.

Lees hier verder