Nieuw crypto regelgeving en DNB toezicht maakt het startups lastig

Nieuw crypto regelgeving en DNB toezicht maakt het startups lastig
4 maanden geleden
Gepost in Gastblogs

Er is veel om te doen geweest in de wereld van Nederlandse crypto, maar op 21 mei 2020 is officieel de ‘Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn’ van kracht geworden. Ook wel de ‘crypto-wet’ genoemd, dit is een grote omslag voor de bedrijven die in cryptovaluta handelen, of services rond crypto aanbieden. Wat is er precies veranderd in de wet? En waarom is het nu een stuk lastiger voor crypto-startups om te opereren in de Nederlandse crypto sector?

Disruptie door blockchain en digitale valuta

De ‘crypto-wet’ die op 21 mei in werking is gegaan, is niet uit de lucht gegrepen. Sinds digitale valuta en de onderliggende blockchain technologie hun intreding in de wereld hebben gedaan, iets wat ooit begon met een simpele whitepaper van ene Satoshi Nakamoto, zijn bestaande financiële instituten bezig uit te zoeken wat ze er precies van moeten maken.

Blockchain zou wel eens net zo revolutionair als het internet zelf kunnen zijn, en de toepassing ervan is ook zeker niet beperkt tot cryptocurrencies. Albert Heijn gebruikt blockchain bijvoorbeeld ook om de sinaasappelsapketen transparanter te maken.

De toepassing in de digitale valuta is echter degene die nog het meeste tot de verbeelding spreekt, en ook de gemoederen bezighoudt. Na flinke pieken en dalen lijkt de eerste en grootste digitale munt, de Bitcoin, er ook te blijven. Veel bedrijven rond de digitale valuta markt zijn sindsdien opgesprongen, bedoeld om bitcoin kopen simpeler te maken, en betalingsverkeer met digitale munten te vergemakkelijken. Arnhem heeft zichzelf zelfs ontwikkeld als een heuse ‘Bitcoinstad’.

Echter, sinds mei dit jaar heeft een aantal Nederlandse crypto dienstverleningsbedrijven de handdoek weer in de ring gegooid. De reden? De aangepaste regelgeving rond virtuele valuta en de aanstelling van De Nederlandsche Bank als toezichthouder in de branche.

Europese regelgeving virtuele valuta

De ‘Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’ vloeit voort uit de aangepaste regelgeving op het Europese niveau. De zogenaamde ‘vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn’ is op 30 mei 2018 al ingevoerd, waarbij de lidstaten tot 20 januari 2020 werd gegeven om de nieuwe regels ook op nationaal niveau te implementeren. In Nederland waren we er dus een aantal maanden te laat mee, maar dat is met name te wijten aan de stroperige voortgang in de wetswijzigingen.

Wat is er nu precies veranderd? De grote aanpassing is dat aanbieders van crypto diensten, zoals bijvoorbeeld ‘crypto bewaar portemonnees’ en online handelsplatformen voor virtuele valuta, tegenwoordig een registratieplicht hebben. Deze registratie dient plaats te vinden bij De Nederlandsche Bank en bij de aanmelding moet de DNB van twee punten overtuigt zijn:

  • De door de aanbieder aangeleverde gegevens zijn juist.
  • De betrouwbaarheid en geschiktheid van de dagelijks beleidsbepalers binnen de aanbieder dienen buiten twijfel te staan.

Door registratie van alle crypto dienstverleners in Nederland wordt getracht om belastingontduiking en witwaspraktijken tegen te gaan. Er is dan meer toezicht op alle partijen in de Nederlandse crypto markt, en deze kunnen ook voorwaarden worden opgelegd voor het opereren in de digitale valuta markt.

Strenge voorwaarden crypto dienstverlening in Nederland

Welke voorwaarden gelden er precies voor aanbieders van crypto diensten in Nederland? Naast dat bestuurders en sommige aandeelhouders van bedrijven worden getoetst, moeten alle bedrijven ook kunnen aantonen dat ze de processen binnen de organisatie zo inrichten dat ze witwassen en het financieren van terrorisme tegengaan.

De interne controles en procedures moeten dus strenger, waarvan de invoering voor een aantal bedrijven een flinke kluif zou kunnen zijn, of zelfs het hele verdienmodel zou kunnen aantasten. Daarnaast heeft DNB voor het uitvoeren van de toezichtrol in 2020 in totaal 1.7 miljard euro begroot. Dit bedrag zou moeten worden gedragen door de registranten, wat de drempel voor het legitimeren van je crypto dienstverlening in Nederland opeens wel heel erg hoog maakt.

Voor een grote partij zijn de registratie en toezichtkosten, van 5000 euro voor de aanmelding en 2000 euro voor de toetsing van de eerste bestuurder, nog te overzien, maar voor een kleine startup zal dit wat lastiger te financieren zijn. Veel kleine crypto service aanbieders zijn er daarom dit jaar mee gestopt of hebben zich naar het buitenland verplaatst, en slechts 48 aanbieders hebben zich sinds 21 mei geregistreerd bij de DNB.

De toekomst voor Nederlandse Bitcoin startups

Hoewel degelijk toezicht op mogelijke facilitering van witwassen, belastingontduiking en terrorisme zeker toe te juichen is, is de vraag wel welke invloed deze nieuwe regelgeving gaat hebben op de ontwikkeling van de crypto sector in Nederland. Waar startups ontmoedigd worden hier te willen opereren, zal ook de consument meer merken door hogere instapdrempels en minder privacy bij dergelijke services.

Aanvullende regelgeving is trouwens niet uit te sluiten. Waar de crypto sector zichzelf razendsnel ontwikkelt, proberen ook de autoriteiten deze ontwikkelingen bij te houden met regulatie. Deze wisselwerking zal altijd wel een beetje schuren, maar daarbij hopelijk niet verstikken.

Voor meer informatie, bezoek Beste Bank.