Nederlandse starters TMT sector blijven achter

Nederlandse starters TMT sector blijven achter
6 jaar geleden
Gepost in Tech

De Nederlandse TMT-sector (technologie, media en telecom) speelt op het wereldtoneel geen rol van betekenis, aldus ABN AMRO bank. Hoewel Nederland een goede kweekvijver is voor innovatieve start- ups laten Nederlanders zich nog teveel beperken door de grenzen van het lokale ecosysteem. Toch biedt de oeroude Nederlandse handelsgeest wel potentieel voor start-ups.

Nederlanders blijven dus achter bij de internationale ontwikkelingen in de sector van de snel veranderende technologie, media en telecom industrie, aldus ABN AMRO. Daardoor zijn ze onvoldoende in staat om te profiteren van netwerken, kennis en financieringen die internationaal beschikbaar zijn.

Innovatiekracht

Over de hele wereld hebben regio’s zich ontwikkeld tot veelbelovende ecosystemen voor internet- en softwarebedrijven, maar in Nederland staat het TMT-ecosysteem nog in de kinderschoenen. Hoewel Amsterdam een interessante uitvalsbasis is, is het nog geen cluster waar TMT-bedrijven zich massaal vestigen. Het ontbreken van zo’n cluster heeft volgens ABN AMRO invloed op de innovatiekracht van de branche en het groeipotentieel van startende bedrijven.

Slechts weinig Nederlandse TMT-start-ups slagen er dan ook in om uit te groeien tot multinationals die de concurrentie met buitenlandse partijen kunnen aangaan. In de startfase van bedrijven is doorgaans voldoende investeringsgeld beschikbaar. Maar in de groeifase is het voor TMT-bedrijven veel moeilijker hun weg te vinden in netwerken van andere TMT-ondernemers en naar investeerders.

En dat is jammer, want de Nederlandse thuismarkt is juist erg geschikt voor het ontstaan van innovaties. Nederland is sterk in cloud platforms, financiële innovatie (betalingen), ticketing, e-commerce en travel-boekingen. Er is een goede digitale infrastructuur en de Nederlandse consument is enorm ‘techminded.’ Dat maakt Nederland een goede testmarkt voor nieuwe en bestaande internetdiensten.

Technomaden

Steven Peters, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO wil de start-up-cultuur daarom verder omarmen, ook in latere levensfases. Zijn TMT-team is inmiddels verdubbeld naar ruim 80 mensen uit alle hoeken van de organisatie. Die spreken de taal van de TMT-sector en begrijpen de business- en verdienmodellen, aldus de bankier. De drempels voor Nederlandse TMT-bedrijven zijn door de evolutie van het internet en cloud computing volgens ABN AMRO lager dan ooit. Stevens ziet de nieuwe generatie tech-ondernemers feitelijk als ‘tech-nomaden’ voor wie de wereld het speelveld is. Zij bouwen hun bedrijven op de internationale platformen die het internet te bieden heeft. In aangrenzende landen en in de rest van Europa bevindt zich een enorme markt, waarin alle ruimte is om te groeien en tech-investeerders op zoek zijn naar nieuwe interessante bedrijven. En daarin blinkt Nederland van oudsher nu juist zo uit: grensverleggend ondernemen. Die handelsgeest zal hopelijk de komende tijd weer de boventoon gaan voeren.