Millennials werken hard, maar niet in jouw saaie bedrijfscultuur

Millennials werken hard, maar niet in jouw saaie bedrijfscultuur
1 jaar geleden
Gepost in Gastblogs

Millennials, de generatie geboren tussen 1982 en 2004, zitten net even wat anders in elkaar dan de grootste fractie werkenden. Maar het personeelsbestand is aan het shiften. Nu de millennials tot het grootste deel van alle werkenden uitgroeit, worstelen steeds meer bedrijven met de eisen en werkethiek van millennial werknemers.

Ze worden bekritiseerd als lui en niet gedreven. Als de bevoorrechte generatie die altijd de kortste weg naar de oplossing zoekt. Maar niets is minder waar; millennials zijn meer gedreven en hardwerkender dan iedere andere generatie. Mits de bedrijfscultuur het toestaat. En dat, is bij de meeste bedrijven nog niet het geval.

Wie is de millennial?

Millennials, ook wel generatie Y genoemd, zijn de jongste deelnemers van de arbeidsmarkt. Inmiddels is ongeveer één derde van de gehele arbeidsmarkt een millennial; en dit zal alleen maar toenemen. Voorspeld is dat dit in 2025 al tweederde behelst.

Deze generatiegroep wordt gezien als idealistisch, individualistisch, last hebbende van keuzestress en het hebben van hoge verwachtingen. Werkplezier is belangrijker dan het salaris, en de meesten binnen deze groep zijn telefoonverslaafd. Daarbij wordt deze groep ook gezien als ‘overgevoelig’, met name door oudere generaties zoals de baby boomers.

Waarom millennials zoveel belang hechten aan bedrijfscultuur

De grootste en belangrijkste reden hiervoor is de onzekere economie; deze heeft namelijk een invloed op de verwachtingen. Veel studenten begonnen hun studie en behaalden hun diploma met de gedachte en verwachting daarna een baan te zullen vinden. Maar de crisis van 2008 gooide roet in het eten en heeft groot effect gehad op het vertrouwen van de jonge generatie.

Daarnaast moeten we steeds langer door werken. Voor de millennials voelt het alsof er geen einde komt aan de verhoging van de pensioenleeftijden.

De combinatie van deze twee factoren zorgen voor andere verwachtingen. De balans tussen werk en privé is belangrijker geworden. Als we allemaal harder en langer moeten werken, dan willen we daar plezier aan beleven. Werken om te leven, maar niet leven om te werken. En dat kan aan de hand van de dingen waar millennials naar verlangen en om vragen: flexibele uren, flexibele werkplek, zingeving en erkenning.

Zelfstandig ondernemen

Voor flexibiliteit, innovatie en zingeving grijpt een groot deel van de individualistische generatie naar ondernemerschap. De eisen en waarden van millennials komen namelijk veelal overheen met het zzp-schap. En hun kernwaarden zien we vervolgens overal in terug, bij de bedrijven waarmee ze willen werken, de bankrekening die zij kiezen en de software waar ze mee werken.

De startup cultuur

Er wordt ook wel gezegd dat de startup cultuur de organisatievorm is van onze huidige eeuw, net zoals de industriële organisatie die van de 20e eeuw was. De opkomst van de startup cultuur hangt vooral samen met de opkomst van de informatiemaatschappij. Wil je werken met informatie en kennis, dan is er een andere organisatievorm nodig.

Autonomie

Belangrijk voor millennials, en binnen de startup cultuur, is autonomie. Zoals zelf bepalen welke uren je werkt (flexibele werktijden) en waar je werkt (flexibele werkplekken). Dus niet standaard van 9 tot 5, maar een uurtje later beginnen en die ’s avonds inhalen moet geen probleem zijn. Net zoals een kwartiertje te laat op kantoor komen. En ook niet vast op één werkplek, de millennial wil afwisseling; eens een dag thuis werken of in een café per week moet tot de mogelijkheden behoren.

Zingeving en erkenning

Twee andere zaken die belangrijk zijn voor millennials en die je ziet binnen de startups is zingeving en erkenning. Als je weet waarom millennials waarde hechten aan bedrijfscultuur, dan begrijp je ook dat zingeving belangrijk is. Deze generatie hecht veel waarde aan een grote impact, maken meer verantwoordelijkheid krijgen of bijdragen aan maatschappelijke of duurzaamheidsvraagstukken. Want hoe harder en langer de millennial moet werken, hoe belangrijker het is dat de besteedde tijd als zinvol ervaren wordt.

Bij die zingeving komt ook erkenning kijken. Wil je je werknemers behouden, dan moet je ze belonen. De erkenning zelf zorgt ook weer voor zingeving; want een goede belonging motiveert om beter te werken.

Fouten mogen maken en blijven leren

Dit is niet alleen belangrijk voor millennials, maar voor elke generatie. Je werknemers helpen met leren is ontzettend belangrijk, want alleen zo kunnen ze groeien. Het is hierbij dan ook belangrijk dat fouten maken toegestaan is. Natuurlijk, er zijn grenzen, maar een kleine fout moet kunnen. Juist van een foutje leert men.

Transparantie

Recentelijk een hot topic onder grotere bedrijven, maar startups hebben de kans om dit vanaf dag één te implementeren: transparantie. Leg uit waarom dingen op een bepaalde manier gedaan worden, in plaats van de standaard reactie ‘omdat we het altijd zo doen’. Die reactie is namelijk enorm frustrerend, en erg gesloten; je staat niet open voor een nieuwe manier die wellicht veel beter is.

Zijn de millennials wel zo anders dan vorige generaties?

Hoewel een groot deel van generatie X een stereotype beeld heeft van millennials, heeft de generatie voor hen (de babyboomers) ook vraagtekens gezet bij hen. Iedere generatie kent zijn eigen vraagstukken om op te lossen. Het feit dat er een kloof bestaat tussen de twee generaties is dus niets nieuws, maar de problemen waarmee we te maken krijgen bij een generatie wisseling zijn nieuw.