Meer dan de helft van het MKB investeert in innovatie

Meer dan de helft van het MKB investeert in innovatie
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
7 jaar geleden
Gepost in Ondernemen

Meer dan de helft van het MKB heeft tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, of verbeteringen van het productieproces. De meeste bedrijven (47%) hebben ook middelen ingezet.

MKB-bedrijven in de Industrie, Financiële instellingen en de Verhuur en zakelijke dienstverlening zijn in innovatie op alle fronten koplopers. De Bouwnijverheid is de minst innovatieve sector. In de afgelopen drie jaar heeft gemiddeld 38% van het MKB nieuwe producten of diensten geïntroduceerd. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM op basis van een telefonische meting onder 2.000 MKB-bedrijven.

Een op de drie bedrijven werkt samen met andere partijen aan innovatie
Gemiddeld werkt iets minder dan een derde van de MKB-bedrijven samen met andere partijen bij de uitvoering van hun vernieuwingsactiviteiten. Het betreft vernieuwingsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten of de verbetering van het productieproces. Financiële instellingen werken daarbij vaker samen (49%). In de Bouwnijverheid wordt het minst samengewerkt bij vernieuwingsactiviteiten (24%). Samenwerking bij vernieuwingsactiviteiten neemt toe naarmate de grootte van het bedrijf toeneemt. In 2012 gingen gemiddeld 19% van de MKB-bedrijven nieuwe samenwerkingsverbanden aan gericht op vernieuwingsactiviteiten.

MKB moet veel drempels over voor vernieuwingen
Aan MKB-bedrijven, waar innovatie expliciet onderdeel is van de bedrijfsstrategie, is gevraagd welke knelpunten zij tegenkomen bij vernieuwingsinspanningen. Eén van de knelpunten die vaak genoemd werd is het gebrek aan financiën en/of investeerders. Ook tijdgebrek is voor veel bedrijven een probleem. Opvallend is het gebrek aan de juiste personen in het bedrijf: zo geven veel bedrijven aan dat het personeel niet aan vernieuwingen mee wil werken, er te weinig kennis en kwaliteit is, en creativiteit en ideeën ontbreken. Ook gebrek aan (en problemen met) ICT maakt vernieuwen lastiger. Wet- en regelgeving, bureaucratie en het verkrijgen van vergunningen zijn ook vaak genoemde knelpunten. Tot slot worden laagconjunctuur, de economische crisis, de krimpende afzetmarkt en het aan de man brengen van producten als belemmeringen ervaren voor vernieuwingen.