Is jouw webshop 2014 proof?

Is jouw webshop 2014 proof?
6 jaar geleden
Gepost in Website

Er gaat in de wereld van de e-retailer enorm veel veranderen in juni 2014. Vanaf juni 2014 geldt nieuwe wetgeving waar elke e-tailer in Europa mee te maken zal krijgen. Door de implementatie van de Europese richtlijn consumentenrechten hebben consumenten door heel Europa straks dezelfde rechten als het gaat om koop op afstand. Is jouw webshop hierop voorbereid? Een aantal in het oog springende veranderingen waar elke e-tailer rekening mee moet houden. 

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste verandering binnen de wereld van de E-commerce:

Transparantie en openheid als sleutelwoorden

Binnen het kader van de nieuwe regelgeving is het tranparantie in communicatie de absolute rode draad. Voorheen was het voldoende de bijkomende (verzend)kosten pas aan het eind van het gestartte verkoopproces te vermelden. Nu dient de consument hier alvorens hij of zij hier gebruik van gaat maken ervan op de hoogte te zijn. En wie dacht dat deze informatie kan worden opgenomen in de 'kleine lettertjes' onderaan de pagina heeft het mis: deze informatie moet op een ‘duidelijke en in het oog springende manier’ worden weergegeven, nog voordat de consument zijn bestelling plaatst. Alleen kosten die de consument daadwerkelijk maakt mogen in rekening worden gebracht.

Verruiming van bedenktermijn

Het bedenktermijn waarin de consument zonder het opgaaf van enige redenen het afgenomen product (of dienst) kan retourneren wordt verruimd van zeven werkdagen naar veertien kalenderdagen. De desbetreffende consument in kwestie moet expliciet op deze mogelijkheid gewezen worden. Laat je dit na, dan wordt de termijn waarin de consument de koop mag terugdraaien verlengd van veertien kalenderdagen naar maximaal een jaar. Daarnaast dient op de website een officieel modelformulier te staan dat de koper kan gebruiken om het product te retourneren als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

De bestelbutton 

Een andere regel per juni 2014 is dat een koper er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat hij een betalingsverplichting heeft jegens de verkoper. Op een bestelbutton dient nadrukkelijk te worden vermeld dat het hier om een betalingsverplichting gaat. Volgens het wetsvoorstel voldoe je hier in ieder geval aan indien je op de bestelbutton de volgende boodschap opneemt: «bestelling met betalingsverplichting» Een vergelijkbare boodschap is echter ook toegestaan. De nadruk ligt hier vooral op het woord betalingsverplichting, dit heeft juridisch namelijk een andere betekenis dan bestellen.

Retourneren

Het wordt verplicht om aan de consument een formulier (digitaal of hard-copy) te verstrekken waarmee een product kan worden geretourneerd, ook als de consument daar niet om vraagt. Als je zeker wilt zijn dat de consument de kosten van het retourneren draagt, moet je de consument hier al voor het sluiten van de koopovereenkomst over informeren. Behalve de mogelijkheid tot retourneren heeft de consument onder bepaalde omstandigheden ook het recht op reparatie of een vervangend product als het gekochte product niet aan de eisen voldoet. Ook hier geldt weer dat je de consument hierop moet wijzen voordat de koopovereenkomst tot stand komt.

Ready to rumble?

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat jij als e-tailer de inrichting van jouw webshop weer grondig onder de loep moet nemen en waar nodig aanpassen voor de verwachte ingangsdatum van 13 juni 2014. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en is jouw webshop bovendien Europaproof.