Een empathische overheid: is dat altijd nodig?

Een empathische overheid: is dat altijd nodig?
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
1 jaar geleden
Gepost in Ondernemen

Bij het regelen van hun zaken met overheden, willen mensen dat deze instanties merkbaar inspelen op wat zij nodig hebben als klant. Ze willen gezien en gehoord worden. Dat is geheel in lijn met het motto ‘de klant centraal’, dat vrijwel elke organisatie plichtsgetrouw in haar visie op dienstverlening opneemt. Maar is die mate van empathie altijd mogelijk? Is het in elk klantproces nodig? Of zelfs wenselijk? En past het bij elke organisatie? In dit artikel verkennen we deze vragen met behulp van theorie én praktijkvoorbeelden. Ten slotte geven we je handvatten om keuzes te maken in het toepassen van empathie in je dienstverlening.

Empathie als richtsnoer in ons dagelijks werk

In onze rol als onderzoeker en adviseur voeren we veel gesprekken met ‘klanten’ (inwoners, cliënten, bijstandsgerechtigden, werkzoekenden, studenten, enzovoort). In die gesprekken is ‘empathie’ een sleutelwoord. Want we merken dat het om een relatie te kunnen opbouwen en onderhouden essentieel is dat je de ander snapt en begrijpt. Dat kan alleen als je je kunt inleven in zijn of haar behoeften, je kunt verplaatsen in zijn of haar situatie. Als je invoelt wat de ander beweegt.

Klik hier en lees het volledige artikel