Dit moet je weten als youngstartup over je pensioen

1 jaar geleden
Gepost in Gastblogs

Wat staat ons nog te wachten aan wijzigingen rondom het pensioen. Ook zelfstandigen krijgen mogelijk te maken met wijzingingen en verplichten.

Zelfstandigen moeten alles regelen, zelf het pensioen. En laat daar nu op dit moment heel veel gedoe om zijn. Hier gaat het om:

Pensioenakkoord

Het kabinet wil een aantal zaken wijzigingen rondom het pensioen en dat gaat ook ons als zelfstandigen aan.

  1. Ten eerste is er veel discussie over de AOW leeftijd. Die is al sinds een aantal jaren gebonden aan de levensverwachting en daardoor stijgt deze enorm hard. Iemand die nu in de 40 is moet al rekening houden met een AOW leeftijd van boven de 67 jaar. Dit wordt gedaan om het model betaalbaar te maken en houden, maar tegelijkertijd zal de groep Nederlanders die hiervan kan genieten fors kleiner worden. Een consessie die mogelijk gemaakt wordt is dat de stijging van de AOW leeftijd verlaagd wordt. Dat zorgt er nog steeds voor dat de 40er moet wachten tot zijn/haar 67e levensjaar, maar de kans dat die AOW leeftijd nog hoger wordt is iets kleiner. Bereken hier je eigen AOW leeftijd.
  2. De doorsneepremie. Een andere ontwikkeling is de aanpassing van de doorsneepremie. Dat is de methode die werkgevers toepassen bij het betalen van de pensioenpremie van de werknemers. Nu is het zo dat iedereen ongeacht leeftijd dezelfde doorsneepremie betaalt. Het probleem is echter dat hierdoor de oudere inleggers meer profiteren dan de jonge deelnemers. Om dat tegen te gaan wordt er gekeken naar een nieuw model wat eerlijker is. 
  3. Als laatste worden ook de Zzp'ers als groep beoordeeld. Wij mogen nu zelfbepalen of en hoe wij pensioen opbouwen, maar in het kabinetsvoorstel staat dat dit mogelijk gaat veranderen. Dat komt met name omdat 40% van de zelfstandigen te weinig opbouwt of helemaal niet en bij de pensioengerechtigde leeftijd minder dan 70% van het huidige bruto inkomen krijgt. Lees hier meer over ZZPpensioen.

Laatste nieuws ZZPpensioen

Deze maand stelde minister Koolmees van Sociale Zaken het voorstel voor verplichte payroll-pensioen uit tot januari 2021. Dat betekent dat er dus voor die tijd nog geen wijzigingen worden doorgevoerd. Veel zelfstandigen werken op een payroll basis en zouden mogelijk geconfronteerd kunnen worden met verplichte pensioenopbouw. 

Wat kun je nu al doen?

Zelfstandigen die nu al voor hun oude dag willen sparen,  hebben een aantal opties. In feite bestaat het pensioen uit drie peilers. 1. AOW, 2. aanvullend pensioen en 3. eigen vermogen. De eerste peiler is voor iedereen woonachtig in Nederland, daar kun je dus al vanuit gaan. Je krijgt namelijk voor elk jaar dat je woonachtig bent in Nederland na je 15e levensjaar tot je AOW leeftijd 2% AOW. Woon je dus 2 jaar in het buitenland. Dan krijg je dus om en nabij 4% minder AOW. De meeste zelfstandigen hebben nagenoeg geen aanvullend pensioen (werkgeverspensioen). Dan blijft de laatste pijler over. Het eigen vermogen. Dit kan opgebouwd zijn uit een pensioenverzekering ook wel lijfrente polis genoemd. Of andere vormen van vermogen zoals, aandelen, spaargeld, eigen huis of een bedrijf dat een bepaalde waarde heeft. Wanneer deze middelen bij de pensioengewenste leeftijd ten gelden gemaakt worden. Dan kunnen ze gebruikt worden om van te leven. Het is aan de zelfstandigen om te kiezen of men wil sparen, verzekeren of niets doen.