De E-psycholoog

De E-psycholoog
2 jaar geleden

We leven tegenwoordig in een digitaal tijdperk, waar de mogelijkheden met het internet zo goed als onbegrensd zijn. Ook op medisch/psychologisch gebied. Iets nieuws en lucratiefs op dit gebied: De online Psycholoog. Ideaal voor mensen die wegens omstandigheden niet een psycholoog in persoon kunnen zien.

De mogelijkheden als online psycholoog

Vanzelfsprekend heeft niet iedereen een psycholoog nodig of zoekt een psychotherapeut maar tegelijkertijd zijn er genoeg mensen die aanlopen tegen allerlei problemen en behandeld willen worden door een Nederlandse online psycholoog. Het zijn mensen die in het nieuwe woonland tegen problemen aanlopen bij zichzelf, bijvoorbeeld immigratieproblemen, aanpassingsproblemen, aanhoudende heimwee, eenzaamheid. Maar er kunnen ook problemen ontstaan die al eerder behandeld zijn in Nederland, zoals angsten, een depressie of relatieproblemen.

Daarnaast kunnen mensen terecht komen in traumatische ervaringen waar hulp voor gezocht wordt om ermee om te gaan. Het meest essentiële van de geboden online therapie bij InSight4U is dat het in het Nederlands gebeurd, dus de moedertaal van de cliënt. En verder dat er online face to face behandeling plaatsvindt. Dat maakt alsof je in de behandelkamer zit. En een hele grote plus is dat álle psychotherapievormen worden aangeboden binnen InSight4U. Ook traumatherapie EMDR wordt volledig online gedaan. Dus kinderen vanaf 1 jaar worden behandeld binnen de praktijk en de leeftijd van de cliënt loopt op tot 75 jaar of ouder. Ook relatietherapie wordt online gedaan.

Wat er zo geweldig aan is

Het is geweldig om online psycholoog & psychotherapeut te zijn. De meerwaarde zit hem in feit dat de cliënten die ik behandel overal ter wereld wonen en bewust kiezen voor een Nederlandse online psycholoog. Niet alleen de cultuur is in allerlei landen totaal verschillend van die van henzelf, in bijvoorbeeld Afrikaanse landen of Aziatische maar ook in Portugal of Italië. Het gaat ook om de taal. Want ondanks het feit dat de Nederlanders die behandeling zoeken voor zichzelf of hun kind goed de Engelse taal beheersen is het iets heel anders of je Engels gebruikt in je dagelijks leven of dat je over je emoties of trauma's praten moet in het Engels. Kortom: mensen geven aan dat het een uitkomst is voor ze, ze lange tijd dachten er niets mee te kunnen omdat ze in het buitenland wonen. Maar dat kan dus wel! En hoe! Tijdsverschil maakt ook niets uit. We passen de agenda erop aan.

De voordelen

Natuurlijk zijn er andere voordelen zoals: je hoeft de deur niet uit, hebt geen reistijd en geen wachttijd. En de behandeling wordt wel (gedeeltelijk) vergoed. De expat zorgverzekeraar in Nederland vergoed de behandeling van InSight4U en de lokale zorgverzekeraar in het land waarin de cliënt woont vergoed vaak een gedeelte. Toch ben ik de cliënt een stukje tegemoet gekomen door de particuliere tarieven waarmee ze te maken hebben bij te stellen ten opzichte van de hogere Nederlandse particuliere tarieven die daar gehanteerd worden.