Apps en sociale media goed voor domeinnamen

Apps en sociale media goed voor domeinnamen
Redactie Young Startup
Redactie Young Startup
Young Startup
Den Haag ('s-Gravenhage)
8 jaar geleden
Gepost in Media

Particulieren blijven de motor achter de groei van .nl domeinnamen. Die conclusie trekt SIDN in een trendrapport. Het gebruik van mobiele en sociale media lijkt de belangstelling voor internet als geheel te vergroten.

SIDN, verantwoordelijk voor het beheer van het .nl-domein, heeft het onderzoek (pdf) geïnitieerd omdat het internet aan belangrijke veranderingen onderhevig is. De vervanging van bijvoorbeeld PC’s door mobiele dragers als voornaamste medium voor het gebruik van internet, kan gevolgen hebben voor de vraag naar en de waarde van domeinnamen. Op veel nieuwe apparaten is het intikken van lange domeinnamen niet makkelijk uitvoerbaar en worden websites vervangen door apps.

Opvallend aan het onderzoek is dat particulieren die al een domeinnaam hebben, overwegen om er meer aan te vragen. Maar dat ligt anders bij de zakelijke markt. Weliswaar verwachten bedrijven meer te gaan investeren online en stijgt ook het budget hiervoor, maar grootbedrijven gaan vermoedelijk juist fors snijden in hun portfolio, ook als het om defensieve registraties gaat.

Er lijkt een verband te zijn tussen de mate waarin organisaties belang hechten aan social media en het aantal domeinnamen dat zij momenteel hebben. Organisaties die social media nu (zeer) belangrijk vinden, hebben gemiddeld aanzienlijk minder domeinnamen dan organisaties die hier minder belang aan hechten. SIDN verwacht dat op dit gebied een inhaalslag zal worden gemaakt.

Social media doen echter weer geen afbreuk aan de vraag naar campagne- en actiesites; deze zal naar verwachting toenemen. De verwachting van zowel zakelijke gebruikers als providers is dat corporate websites hun rol niet verliezen door de opkomst van social media. Apps hebben verder eerder een positief dan negatief effect op gebruik van websites en daarvan afgeleid domeinnamen.

Hoewel ook mobiele gebruikers nog steeds veel domeinnamen intikken, zijn registrars en domainers somber over de toekomst van parking pages, oftewel geparkeerde domeinnamen. Slechts 35 procent ziet hier nog brood in. Tijdens het onderzoek maakte Google bovendien een nieuwe beleidsmaatregel bekend, waardoor de positie van parking pages ook in dat kanaal omlaag zal gaan. De algemene verwachting in de branche is dan ook dat het aantal parking pages in de nabije toekomst sterk af zal nemen.

Het onderzoek werd door Heliview in opdracht van SIDN uitgevoerd onder 3.000 particulieren, 60 registrars en 591 ondernemers in Nederland.